Waldemarsudde stänger f.o.m. 23 mars

Kära vänner,

Vårt kära Waldemarsudde stänger från den 23 mars till den 14 april med anledning av Coronapandemin. Under denna tid är parken och trädgården utmärkta besöksmål. Café Ektorpet  och Våffelstugan håller öppet. Där kommer Ni kunna köpa egenodlade snittblommor och Waldemarsuddekrukor. Webbshop och muséets digitala kanaler finns dessutom att tillgå.

Detta innebär ett allvarligt avbräck för muséets verksamhet beroende på dess höga självförsörjnings-grad. Vi i vänföreningen kommer att behöva stötta muséet alldeles särskilt i dess utsatta läge. Vi kan visa solidaritet genom att utnyttja erbjudanden från webbshoppen. Man kan aldrig ha för många Waldemarsuddekrukor.

Vi ser fram emot när faran blåst över då vi åter kan njuta av Lena Cronqvists fantastiska utställning i Ateljén och den underbara ”Stilla skönhet” i Stora Galleriet.

Vi ser oss nödgade ställa in vår Helsingforsresa och vi avvaktar med besked om vår visning av Lena Cronqvist och konsert den 27 april.

Hjärtliga hälsningar

Hans Dyhlén. Ordf
(På styrelsens vägnar)

Annika Brodin

Vår kära uppskattade Annika Brodin har lämnat oss på Alla hjärtans dag efter en kort tids sjukdom. Hon har funnits hos oss Konstnärernas Vänner som en skicklig sekreterare i mer än trettio år och har varit otroligt uppskattad av oss alla.

Annika hade en stor integritet, var rak, ärlig och uppriktig. Hon var helt inställd på och gladde sig åt att ta över administrationen för vår nya vänförening, ”Waldemarsuddes vänförening Prins Eugens och Konstnärernas vänner”. Men bara tio dagar före sin bortgång förstod hon att det blev helt ogörligt. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig och vi kommer att minnas henne som en klok och innerlig vän.

Begravningsgudstjänsten sker  den 19 mars kl 14.00 i Lovö Kyrka

För Konstnärernas vänner
Louise Lyberg och Louise Nordenfelt

Årets konstvinster

I samband med årshögtiden den 10 juni presenterades
årets konstvinster som finns att beskåda och hämta hos Bergvalls Inramningar
LINNÉGATAN 42   STOCKHOLM
TEL 08-665 31 50

(En bildkavalkad från årshögtiden kommer att presenteras här lite längre fram i sommar)

Här är vinsterna, lite hastigt fotograferade:

Göran Gidenstam
Saltå bro
Litografi

Svenerik Jakobsson
Räven och skata
fp-gravyr

Lars Jonsson
Beckasin
litografi

Karl-Axel Larsson
Skogscen
träsnitt

Åke Lindström
Rockin´ Chair
akryl

Thage Nordholm
Ekotemplet
litografi

Staffan Snidare
Tupplur
akvarellerad etsning

Hadar Tilja
Solig höstdag
emalj

Mikael Wahrby
Solfläckar
akvatintetsning

Konstnärernas Vänner och Waldemarsuddes vänförening – Ny förening

Kära Konstnärsvänner! 15 april 2019

Vid Föreningen Konstnärernas Vänners årsmöte onsdagen den 10 april fastställdes att Föreningen Konstnärernas Vänner och Waldemarsuddes vänförening går samman i en ny förening under namnet
Waldemarsuddes vänförening, Prins Eugens och Konstnärernas Vänner.

Årsavgift 2019
Per person 500 kronor
Ungdom t.o.m. 30 år 250 kronor
Ständig medlem 10.000 kronor

Tacksam för betalning till vårt bankgiro 865-6134.
(Föreningen Konstnärernas Vänner)

Så snart årsavgiften är betald kommer ni att få det nya medlemskortet och därmed fri entré till Prins Eugens Waldemarsudde, 10 procent rabatt i museets butik samt i Prinsens Kök.

För deltagande i årets konstlotteri måste betalning ske senast den 31 maj 2019.

H.M. KONUNGEN har åtagit sig att vara föreningens höge beskyddare.

Årshögtiden kommer även i fortsättningen att äga rum på Waldemarsudde
i maj eller juni.
Vi kommer att fortsätta med våra omtyckta konstbesök på olika företag och institutioner samt konstnärsateljéer. Vännernas resor kommer också att vara kvar.

Om det är något som är oklart, ring 08/560 330 91 eller e-post annika.brodin@tele2.se .

Hälsningar
Louise Lyberg
tf ordförande

Brev undertecknat av föreningens ordförande Louise Lyberg

Kära Konstnärsvänner!                                                      mars 2019

Som framgick av Vännernas brev i december 2018 har styrelsen
sedan förra årsmötet arbetat med en sammanslagning av
Konstnärernas Vänner och Waldemarsuddes Vänner.
För att denna sammanslagning ska kunna äga rum måste vi, i
enlighet med våra stadgar, paragraf 6, ha ett extra möte före
ordinarie årsmöte i april. Detta extra möte ägde rum den 5 februari
på Konstnärsklubben i närvaro av 28 medlemmar. Överväldigande
antal av de närvarande uppmanade styrelse att fortsätta sitt arbete
med sammanslagningen.
På årsmötet den 10 april på Konstnärsklubben finns denna punkt på
föredragningslistan. Vi hoppas nu att detta den 5 februari godkända
förslaget skall bekräftas av Årsmötet enligt paragraf 9 i stadgarna
”Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas på ordinarie
årsmöte då minst 30 ledamöter är närvarande och 2/3 av dessa är
om beslutet ense”.
Tanken är att sammanslagningen ska ske vid någon ännu ej fastställd
tidpunkt under 2019.

Louise Lyberg
tf ordförande

Julbrev till Konstnärernas Vänner

Kära Konstnärsvänner!                                          December 2018

Sedan 1 juli 2017, då våra föreningsmedlemmar blev ålagda att betala inträdesavgift, om än något reducerad, till Waldemarsudde, har Stiftelsen Waldemarsudde ansett att det endast får finnas en enda vänförening anknuten till museet. Vi har därför sedan i juni månad intensivt arbetat  för att smälta samman Waldemarsuddes Vänner och Föreningen Konstnärernas Vänner.

För att kunna göra detta måste vi enlighet med våra stadgar, paragraf 6, utlysa ett extra sammanträde två månader innan ordinarie årsmöte i april. Detta extra möte kommer att äga rum tisdagen 5 februari kl. 13.00 på Konstnärsklubben. Det är angeläget att så många av Vännerna som möjligt kan närvara vid detta möte för att diskutera och fatta beslut om förändring av stadgarna och därmed också en sammanslagning av de    två vänföreningarna.

Föreningen Konstnärernas Vänner kan se tillbaka på år 2018 med en mycket aktiv programverksamhet. Programkommittén har arrangerat    två utlandsresor – Florens i mars och det inre av Finland i september. Dessutom har Vännerna bjudits på ett tiotal olika uppskattade evenemang, besök hos konstnärer och olika privata samlingar samt naturligtvis Överintendent Karin Sidéns utomordentliga visningar av Waldemarsuddes utställningar.

Vi ser nu fram emot vårens intressanta programpunkter och önskar er alla

GOD JUL OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT 2019!

Louise Lyberg
t.f. ordförande

Konstresa till det inre av Finland

En konst och kulturresa till det inre av Finland fick Vännerna uppleva i slutet av september. Denna spännande resa hade utarbetats av Ola Olsson, ägare till Mejt Resor AB, som också ledde resan som kunnig och inspirerande guide.
Louise Lyberg

Väl ankomna med båt till Åbo bytte vi till buss, som tog oss till Tavastehus museum. Där visades en vandringsutställning ” NoCo Nordisk Contemporary art” från 2013. Göran Christenson, tidigare chef för Malmö museum, har för Stiftelsens räkning sammanställt 100 verk av olika nordiska konstnärer, som nu turnerar i nordiska städer. Här syns Olafur Eliassons verk ”Öga som speglar sig”.

Det verkliga museet som visar intressant finsk informell och abstrakt konst från 1960-1970. Mot 1970-talet blir konsten mer politisk.

Bensintankar från kriget, som hängdes under flygplansvingarna som
reserver, Nu sköna former. Inköpta från bank, som gått i konkurs.

Tavastehus slott, uppfört på 1200-talet efter Birger Jarls korståg.

Vid lunchen på slottet berättade Susanna Serlachius, v.ordförande i Serlachius-
stiftelse, som 1933 blev en konststiftelse.

Gustaf Adolf Serlachius, (1830-1901) grundade 1868 en av världens främsta pappersindustri
i den väglösa vildmarken vid forsen i Mäntä.

Gruppbild framför G,A. Serlachius monument.

Vita huset, det gamla brukskontoret, som nu är ett museum över Pappersbruket.

I Vita huset fanns en glädjefull hyllning av Dalís Gala till sin man Salvador Dalí.
Magdalena Hjelt vilar på läppen!

Elina Brotherus visade sina nyaste verk från 2016-2018.

G.A. Serlachius efterträddes av sin brorson Gösta, (1876-1942) som grundade konststiftelsen. Hans bostad omvandlades vid hans död till ett konstmuseum med skulpturpark.

2014 utökades utställningsytan med närmare 5000 kvm genom invigningen av
den nya paviljongen ”Gösta”. Imponerande!

Vi tillbringade natten på det fantastiska vildmarkshotellet ”Rapukartano”.
Några provade på finsk bastu!

Följande morgon med den uppgående solen speglades trädridån i stilla vetten.
Bedövande vackert!

Runebergs källa. Speglande och kristallklar!
som inspirerade till hans dikt ”Vid min källa”:
”Jag sitter, källa, vid din rand, och ser på molnens tåg
Hur ledd av en osedd hand, de växla i din våg” ……

Färden gick vidare till Tammerfors och Domkyrkan i nationalromaantisk stil.

Där fanns Hugo Simbergs berömda fresk ”Ängel med bruten vinge”,

Men läktaren var dekorerad på alla tre sidor av Hugo Simberg med nakna gossar bärande en oändlig girlang.

Vi lämnade Tammerfors och fortsatte till Visavuori, där vi besökte Skulptören Emil Wikströms (1864-1942) vackra och imponerande ateljéhem. Han var en mycket eftersökt konstnär och fick under en period nästan alla offentliga uppdag.

Som prov på Emil Wikströms konstnärsskap, hans två söta döttrar.

Färden gick nu till Åbo där Jan Erik Andersson återskapat ett miljökonstverk, som visade en del av den trädgård som Linnélärjungen Pehr Kalm utfört med växter från Nordamerika för Universitet i Åbo. Konstverket invigdes vid Åbo Akademis 100-årsjubileum.

Kartan visar hur stor Pehr Kalms trädgård varit. Endast en åttondel blev nu återskapad.

Jan-Erik Anderson är inte bara berömd för sitt kulturprojekt utan även för sitt märkliga hus,
för vilket han 2016 fick Åbolands Svenska kulturfonds pris. Huset har formen av ett löv och
är inspirerat av Elsa Beskows Hattstugan. T.v. i bilden syns en frukt, som innehåller en bastu.

Vardagsrummet över den runda soffan lyses upp av ett femtontal taklampor – alla inköpta
på olika loppmarknader.

Sedan åkte vi hem, glada över alla upplevelser!
Foto och texter: Louise Lyberg

Ett urval bilder från föreningens högtidsdag den 28 maj 2018.

Flickorna Idun och Säva överlämnar blommor till Drottningen

Flickorna Idun och Säva överlämnar blommor till Drottningen

Vandring till Prins Eugens grav

Vandring till Prins Eugens grav

Louise Lyberg hälsar gästerna välkomna

Louise Lyberg hälsar gästerna välkomna

Mikael Warby och Anders Palmius presenterar lotteri-vinsterna

Mikael Wahrby och Anders Palmius presenterar lotteri-vinsterna

Tommy Carlssons Trompe l’oeil visas för Drottningen

Tommy Carlssons Trompe l’oeil visas för Drottningen

Ursula och Lars Sjöberg tar emot Kulturpriset - Diplom och 60 000 kronor

Ursula och Lars Sjöberg tar emot Kulturpriset – Diplom och 60 000 kronor

Blomsterrummet med hedersgäster

Blomsterrummet med hedersgäster

Drottningen samtalar med Pristagarna

Drottningen samtalar med Pristagarna

Gästerna i Prinsens matsal

Gästerna i Prinsens matsal

Blomsteruppsatserna på Waldemarsudde var imponerande vackra

Blomsteruppsatserna på Waldemarsudde var imponerande vackra.
Foto: Louise Nordenfelt

Foto, de första nio bilderna: Yanan Li.

Konst och Kulturresa till Florens

Med 22 deltagare från Konstnärernas Vänner och Thielska Galleriets Vänner genomfördes en mycket trevlig resa till Florens 21-26 mars 2018.
Här följer Louise Lybergs reportage i text och bild.

30163 30164Efter ankomst och gemensam middag första kvällen höll Catherine Wallermark påföljande morgon en lärorik lektion i Florens långa och spännande historia. Catherine är sedan tio år en auktoriserad guide och har bott i Florens sedan 1980-talet. Jag har samarbetat med henne nu under tre år.

30190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampanilen, Kupolen och Palazzo Vecchio
Vår stadsvandring började med Domen och Brunelleschis märkvärdiga kupol, Giottos Kampanil och så Ghibertis välkända l bronsportar i Baptisteriet.

30175

 

Promenaden gick sedan vidare mot Piazza della Signoria och Palazzo Vecchio

30175Gruppen lyssnar intensivt

30185

 

 

 

 

 

Inne i Uffizierna, världens äldsta konstmuseum. Framför Filippo Lippis målning ”Marie kröning” 1450, där både konstnären och beställaren är avmålade.

30199Sensationellt var att få se den nyrenoverade målningen av Leonardo da Vinci ”Konungarnas tillbedjan”, som han lämnat halvfärdig 1481. Nu hade den fått ett eget rum och visades i all sin glans. En fabulös skillnad mot det tidigare skicket. Så lysande och så vackert.

30188Långa gångar och många trappor med höga trappsteg i Uffizierna fordrar stort intresse och bra kondition.

30214San Gimignano, staden med en häpnadsväckande siluett bruten av torn från 1200-talet. De privata tornen byggdes som symbol för familjens förmögenhet. Ursprungligen fanns 76 torn, nu återstår 14.

 

30205

 

 

Collegiata, en romansk 1100-talskyrka, vars strama exteriör står i stark kontrast till den exotiska interiören.

 

 

 

30209Det är en av de mest bemålade interiörerna i hela Italien. Skildrar både det Gamla och det Nya testamentet. I fonden mitt emot altaret syns Benozzo Gozzolis berömda målning ”Martyren San Sebastian”

 

30215

Vinprovning med lunch på vingården ”Tenuta de Torciano ”, som varit i samma familj i över 200 år.

 

 

 

 

30221Mot Siena med den magnifika katedralen, som skulle bli större än katedralen i Florens. Så blev det inte! Bygget avstannade pga. pesten.

 

 

 

30222Katedralens praktfulla västsida.

Gozzoli_magi

 

 

Den fjärde dagen började med ett besök i Palazzo Medici, där vi upplevde världens vackraste kapell. Kungarna på väg till Betlehem målad av Benozzo Gozzoli 1459. Flera av deltagarna är igenkännbara som medlemmar av familjen Medici.

 

30242

Palazzo Vecchio, Michelozzos berömda gård med Verrocchios ”Putto med delfin”. Palatset renoveras utvändigt, därav den stora kulissen inne på gården.

 

 

 

 

 

20187De Femhundrades sal är en av de största och mest magnifika renässanssalar i Europa.

 

 

 

30252

Det finns många ovanliga och intressanta plafondmålningar, som man missar om man inte tittar upp. Här visas Lorenzo Il Magnifico, som är ute på promenad med sin giraff. Han har importerat den, det var inne att visa att man varit ute och rest.  Men den dog tyvärr, då han gick in i ett valv och skar halsen av sig. Sedan blev det populärt att ha kalkoner i stället.

 

 

30256Kabinettsskåp med otroliga inläggningar av Pietra Dura.

 

 

 

 

30263

 

Utflykt till  Villa Monteoriolo, 1600-tals herrgård med olivproduktion. Här skall vi tillverka vår egen middag.

 

 

 

30264I den vackra entréhallen stod borden med bakbord uppdukade med en skål mjöl , en skål med två ägg och olivolja.

 

 

 

30268Man arbetade parvis.

 

 

 

 

 

30275Ägarinna Eleonora undervisar intresserad Gunilla Andersson.

 

 

 

 

30288

När pastamaskinen kom fram kom också herrarna. Bengt Olov Andersson och Göran Groth arbetar intensivt.

 

 

 

 

30290Många händer arbetar med fyllningen, formerna och den färdiga raviolin.

 

 

 

 

30294Det arbetande värdfolket avtackas. Eleonora med sin bror och två av sina barn – den tredje var i köket.

 

 

 

 

30297Medan vi alla var ute och studerade olivodlingarna och den välskötta shopen med alla dess lockande artiklar hade ”vårt” arbetsrum förvandlats. I den stora salen med alla  vackra fresker stod nu tre bord elegant uppdukade för  middag. Det blev verkligen en annorlunda och härlig avslutning på vår Konst och Kulturresa till Florens.