Information från årsmötet 2017

Bästa Konstnärsvänner!

Nedanstående information lämnades på Föreningen Konstnärernas Vänners årsmöte onsdagen den 19 april 2017.

Carl-Gustaf Petersén                                    Louise Lyberg
ordförande                                                     vice ordförande

Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugen bildade, i enlighet med sitt testamente av den 17 juni 1947, en stiftelse med en styrelse för omhändertagandet av sin donation till svenska staten. Donationen bestod av byggnaderna, mark- och parkanläggningarna, konstsamlingarna och inventarierna vid Waldemarsudde. Stockholms stad blev enligt Prins Eugen statens förlängda arm och gav visst bidrag till Waldemarsudde. 1995 införlivades Prins Eugens Waldemarsudde i centralorganisationen Statens Konstmuseer bestående av Nationalmuseum, Moderna Museet, Östasiatiska Museet, Fotografiska museet och Prins Eugens Waldemarsudde.

Efter att flera museer lämnat Statens Konstmuseer, kvarstod från 1999, enbart Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde. Kultur-departementet tillsatte hösten 2015 en oberoende utredning som kom fram till att den mest ändamålsenliga organisatoriska tillhörigheten för Waldemarsudde är att vara en fristående stiftelse.

Regeringen via Kulturdepartementet har därför i Vårändringsbudgeten 2017 angett att Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde ska frikopplas från myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde per 1 juli 2017.

Det innebär att Waldemarsudde från och med detta datum blir en självständig stiftelse med bidrag från staten via Kammarkollegiet. Liksom tidigare utses fyra av sju ledamöter i styrelsen av Kultur-departementet medan de tre övriga stipuleras av Prins Eugens testamente.

1937 skapades Föreningen Konstnärernas Vänner på initiativ av Prins Eugen som blev dess förste ordförande. Vänföreningens huvudsakliga syfte var att stödja Konstnärernas Hjälpfond.

Föreningen har sedan dess haft starka band till Waldemarsudde. Prinsen hälsade varje vår vännerna välkomna till Waldemarsudde på årshögtiden, vilket kunde ses i filmen som sändes under den stora jubileumsutställningen.

Under alla dessa 80 år har Vänföreningen dock inte, med få undantag, kunnat bidraga ekonomiskt till Waldemarsuddes verksamhet. Styrelsen för Waldemarsudde har nu beslutat att från och med den 1 juli 2017 får medlemmarna betala en entréavgift till ett reducerat pris på 120 kronor för fullt betalande (ordinarie entréavgift 150 kronor) och för pensionär 100 kronor (ordinarie entréavgift 120 kronor). Förmånen på 10 procent rabatt i Waldemarsuddes butik kvarstår dock.

Med denna förändring kommer Vännernas medlemmar att bidra till Waldemarsuddes viktiga ekonomi, som är nödvändig för att framgångs-rikt kunna fortsätta driva museiverksamheten och alla de mycket intressanta utställningarna.

Museet har nominerats till Årets Museum tillsammans med Armémuseet och Gotlands museum. Vinnaren utses den 25 april.

Kungliga MusikHögskolan

kmhTisdagens visningar för Vännerna av KMH var väldigt uppskattade mycket beroende på vår guide, Ida Lindkvist, som var otroligt påläst och kunde besvara alla våra frågor. Kontrasten mellan nytt och gammalt med det senaste inom akustik och teknik gör detta till en fascinerande byggnad.

Ida börjar visningen i den stora Kungasalen20170131_171231

20170131_171214

Notek och bibliotek inhyst i de gamla stallarna.
20170131_170715

Föreningens ordförande Carl-Gustaf Petersén samt nya medlemmen Anika Reutersvärd utanför Nathan Milsteinsalen där det övas orgelspel.
20170131_173039

20170131_173008

20170131_172945

Vännerna i ”Svarta Lådan” en sal för musikaliska experiment.
20170131_173359

Salongen

Salongen1Samtal om Prins Eugen

I november 2016 tog föreningen upp en programide’ som praktiserades under överintendent H H Brummers tid på Waldemarsudde.
Det gick under namnet Salongen
och var varierande kulturämnen som avhandlades på klassiskt
salongsmaner.

Salongen2

Nu upplät överintendenten Karin Siden ett rum i sällskapsvåningen tillika Prins Eugens skrivrum.
Side’n och Brummer kom raskt in i intressant samtal om olika aspekter av prinsens konstnärsskap och hans betydande insatser i svenskt kulturliv.

Salongen4Närvarande medlemmar  deltog aktivt i samtalet och uttryckte sig mycket nöjda med kvällen.

Bästa Konstnärsvänner

Bästa Konstnärsvänner, 14 december 2016

Verksamhetsåret 2016 går mot sitt slut och hösten har varit minst sagt händelserik. I omvärlden har presidentval sannerligen över-raskat. Intressant är dock att all global turbulens tolkas på olika sätt, bland annat bedöms kultur och konstlivet ha vitaliserats.

På Waldemarsudde har framgångarna fortsatt på utställningssidan och vi har fått minnesvärda guidningar av Karin Sidén. Ett gammalt tema tog vi också upp i form av ett samtal mellan Hans Henrik Brummer och Karin Sidén som bland annat berörde Prins Eugens intressanta konstnärskap.

Hela programverksamheten är föreningens ryggrad och här visar de
höga anslutningarna med dubblerat antal deltagare att kommittén har lyckats.

Glädjande är att vi under året sett ett ökat antal medlemmar där de som värvat fått ett grafiskt blad som tack! Om man redan själv har bladet kan ju det bli en trevlig gåva till en vän. Så det lönar sig att locka fler medlemmar till Konstnärernas Vänner!

Årsmötet
äger rum onsdagen den 19 april klockan 18.30 på Konstnärsklubben, Smålandsgatan 7, Stockholm. Kallelse kommer senare.

Årshögtiden
äger rum måndagen den 8 maj på Prins Eugens Waldemarsudde. Kallelse kommer senare.

Så stundar nu julen och då får vi inte glömma att de bästa klapparna finns i Waldemarsuddes museishop där vi dessutom har rabatt.

Avslutningsvis vill jag tacka för styrelsens insatser och inte minst alla aktiva medlemmar.

God Jul önskar
Carl-Gustaf Petersén
ordförande

Medlemsbrev augusti

Bästa Konstnärsvänner,                                                                       17 augusti 2016

Den vackra sommaren går nu mot sitt slut och vi märker att konstaktiviteter runt om i Sverige fortsätter att öka. Två stora utställningar på Waldemarsudde har väckt särskilt stort intresse, först är det Ljusets magi om det nordiska friluftsmåleriet och sedan öppnade Kärleken till konsten om Prins Eugens samlingar. Den utställningen visar tydligt Prins Eugen engagemang för den spirande modernismen. Det gjorde inte alla stora konstnärer i början på 1900-talet.

För de medlemmar som inte hunnit besöka dessa utställningar finns fortfarande tid – Ljusets magi t.o.m. den 28 augusti och Kärleken till konsten t.o.m. den 25 september.

Vår programverksamhet betyder mycket och programkommittén, som fått tillökning av en yngre kraft i Charlotte Kreuger Cederlund, har redan ett spännande höstprogram som presenteras i kalendern på denna hemsida.
Första arrangemanget är en konst- och kulturresa till Estland den 7 – 11 september. Den görs i samarbete med Thielska Galleriets Vänner.

Vi måste tänka på återväxten – ge gärna ett medlemskap till en släkting, vän eller arbetskamrat som present. Det gläder ett helt år och nu ingår dessutom resten av detta år och hela 2017 för samma avgift. Se mer information här på Vännernas hemsida – www.konstnarernasvanner.se.

Väl mött i höst!

Carl-Gustaf Petersén
ordförande

Årshögtiden 2016

Bildkavalkad från föreningens högtidsdag den 30 maj 2016.

DSC_0056DSC_0053Föreningens medlemmar och gäster i väntan på H.M Konungen och H.M Drottningen

DSC_0058DSC_0065DSC_0067DSC_0068H.M. Drottningen, H.M. Konungen, Karin Sidén, Pella Bolin, Gunnar Bolin, Lars Furborg, Eva Furborg
DSC_0071DSC_0075Lars Arvidsson överlämnar blad nr 1 till H.M. Konungen

DSC_0078Louise Lyberg berättar om konstnärerna och Anders Palmius visar lotterivinsterna

DSC_0081Gunnar Bolin och Carl-Gustaf Petersén

DSC_0082DSC_0085DSC_0092Lars Furborg och Louise Lyberg

DSC_0097Anders Lagerqvist, violinist och konstnärlig ledare för Musik på Udden och professor Mats Widlund, Kungliga Musikhögskolan/Edsberg

DSC_0105Louise Lyberg med hovdam och adjutant

DSC_0107Charlotte Lundqvist, Margareta Lilliehöök, Louise Nordenfelt och Gunilla Staël von Holstein
DSC_0110Vid bordet i blomsterrummet medsols: H.M. Drottningen, Lars Arvidsson, Walter Sommerlath, Gunnar Bolin, Ingrid Olterman, Riksmarskalken, Pella Bolin, Lars Furborg, Karin Sidén, H.M. Konungen, Eva Furborg, Carl-Gustaf Petersén

DSC_0113DSC_0119

DSC_0120

DSC_0122

Foto: Bo Kylberg