Galleri Glas

I tisdags (11 oktober) välkomnade Galleri Glas vännerna med bubbel till privat förhandsvisning av konstnärens Charlotte Frölings kommande utställning “Swans – Visions of Light and Darkness”. 
Charlotte höll en intressant, initierad och konsthistoriskt väl förankrad presentation om mytologins och historiens relation till svanar och sitt eget konstnärsskap. Vi vågar påstå att det blev så himla trevligt!

Text: Paola Westerberg Foto: Bo Kylberg

Årshögtid 2022 – Bildkavalkad

Ordförande Hans Dyhlén inleder årshögtiden med att öppna föreningens årsmöte.
Ungdomar från Lilla Akademien musicerar.
DDMM Konungen och Drottningen närvarade vid Årshögtiden
Camilla Lundberg fick kulturpriset Stiftelsen Sällskapet renässans för humaniora genom stiftelsens Louise Lyberg.
Priset 50.000 kr delas ut varje år.
Duktiga ungdomar från Lilla Akademien.
Sedvanligt trevligt bubbel med tillbehör för föreningens medlemmar och inbjudna gäster avslutar årshögtiden.
Flickan i Per Hasselbergs ”Grodan” blickar ut över Saltsjön denna fina försommardag.

Årshögtid 2021 – Bildkavalkad

Måndag den 16 augusti. Restriktioner gjorde att årets årshögtid hölls som ett gardenparty i trädgården på slottets södra sida.

Årsmöte och Årshögtid

Nu är tiden för årsmöte och årshögtid bestämd till 
den 16 augusti med början 16.30. 
Ett Nyhetsbrev har skickats den 1 augusti till medlemmar med e-post med detaljerad information om årsmöte och årshögtid.
Hälsningar Hans & Madeleine Dyhlén

Ljuset i tunneln

Kära vänner!

Måhända är det ljuset vi ser i tunneln och att vi därmed kan se fram mot mer normala tider.
Vi gläds åt att kunna annonsera årets första evenemang. Måndagen den 10 maj är det ”Vännernas dag” på muséet. Detta är ett av muséet anordnat arrangemang, då endast vi har tillgång till Waldemarsudde. Det är omsorgsfullt planerat med iakttagande av alla säkerhetsföreskrifter. Vi hoppas på stor uppslutning. Särskild inbjudan går ut direkt till medlemmarna.

Vår programgrupp förbereder ytterligare framtida programpunkter men vi avvaktar med att annonsera dessa redan nu. Vår högtidsdag planeras till sensommaren.

Muséet har lyckats planera ett spännande år framöver samt lyckats förlänga Bauerutställningen till den 23 maj. Nyss öppnade Future Nordic Fashion om den nya generationen av unga modedesigners.
Till hösten kommer en utställning om konstnärsrollen i det sena 1800-talet och en om konstnärer som deltagit i Polarexpeditioner. Under sommaren visar muséet höjdpunkterna ur samlingarna under namnet Naturlyrik och Färgens Klang.

Väl mött

Hans Dyhlén

Gott Nytt År

Kära vänner!

Ett förunderligt år för vårt kära Waldemarsudde går mot sitt slut. Det har varit en turbulent tid med lysande utställningar och samtidigt Coronarestriktioner som medfört stora inkomstbortfall. Vänföreningen har sökt bistå i möjligaste mån bl.a. med ett stort bidrag till park och galleri. Tack vare en generös medlem hade vi även möjlighet att lämna bidrag till en publikation. Trots restriktioner har vänföreningen under hösten kunnat genomföra besök på Rydboholm, Medlemmarnas Dag på muséet samt besök på Martin Wickströms utställning.

Muséet har anpassat sig till de restriktioner pandemin medfört, men lyckats hålla öppet för ett begränsat antal besökare. ”Trollbunden” den stora Bauerutställningen är en upplevelse, så också Dunérs fantasieggande utställning ”Öar”. Prinsens Kök är öppet och även Café Ektorpet, där man sitter utomhus och säkert. Muséet följer Folkhälsomyndighetens anvisningar och har begränsat insläpp. Det är värt att besöka just nu efter en stärkande Djurgårdspromenad

Vi avvaktar med programläggning för våren, men hyser en stark förhoppning att vi skall kunna uppta våra aktiviteter senare under våren. Vi planerar även för att finna vägar att stötta muséet utöver vad vi normalt förmår. Visst stöd har muséet fått från staten, men med tanke på dess höga självförsörjningsgrad inger framtiden visst bekymmer. Våra medlemsavgifter går så gott som oavkortat till muséet så jag uppmanar all att betala medlemsavgiften när det är dags (se medlemskortet där giltighetstiden är angiven).

Med förhoppning om en ljusare framtid önskar styrelsen er alla ett riktigt

Gott Nytt År

Hans Dyhlén (ordf)

Glädjande Nyheter

Kära vänner!

Glädjande nyheter!! I veckan har muséet beslutat öppna fr o m den 2 juni, tisdag-söndag mellan kl 11 och 17. Det finns då chans att se de bejublade utställningarna Lena Cronqvist t o m den 25 oktober och Stilla Skönhet t o m den 16 augusti. Prinsens kök är stängt men Café Ektorpet håller öppet.

Redan nu håller parken och Café Ektorpet öppet hela veckan. Parken kanske aldrig har varit vackrare än just i dessa dagar. En tillfällig butik finns i anslutning till Cafét med försäljning av växter, blommor, krukor mm.

Eftersom muséet fortfarande är stängt under maj innebär det att Medlemmarnas dag skjuts till hösten. Vi måste även ställa in högtidsdagen den 25 maj med kungaparet. Vi kommer att återkomma med program för hösten.

Muséet har drabbats hårt av de uteblivna besökarna under våren. Vår styrelse har därför beslutat om ett särskilt anslag till ett styrsystem för bevattningen i trädgården samt en ny klimatanläggning i stora galleriet. Vi undersöker vidare hur vi på bästa sätt ska kunna stötta vårt muséum.

Hjärtligaste hälsningar och med förhoppning om angenäm sommar

Styrelsen/ Hans Dyhlén ( ordf)