Ljuset i tunneln

Kära vänner!

Måhända är det ljuset vi ser i tunneln och att vi därmed kan se fram mot mer normala tider.
Vi gläds åt att kunna annonsera årets första evenemang. Måndagen den 10 maj är det ”Vännernas dag” på muséet. Detta är ett av muséet anordnat arrangemang, då endast vi har tillgång till Waldemarsudde. Det är omsorgsfullt planerat med iakttagande av alla säkerhetsföreskrifter. Vi hoppas på stor uppslutning. Särskild inbjudan går ut direkt till medlemmarna.

Vår programgrupp förbereder ytterligare framtida programpunkter men vi avvaktar med att annonsera dessa redan nu. Vår högtidsdag planeras till sensommaren.

Muséet har lyckats planera ett spännande år framöver samt lyckats förlänga Bauerutställningen till den 23 maj. Nyss öppnade Future Nordic Fashion om den nya generationen av unga modedesigners.
Till hösten kommer en utställning om konstnärsrollen i det sena 1800-talet och en om konstnärer som deltagit i Polarexpeditioner. Under sommaren visar muséet höjdpunkterna ur samlingarna under namnet Naturlyrik och Färgens Klang.

Väl mött

Hans Dyhlén