Historik

Föreningen Konstnärernas Vänners ordförande från starten 1937 och fram till idag:

1937 – 1947   H.K.H. Prins Eugen
1947 – 1950   H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf, såsom
H.M. Gustaf VI Adolf hedersordförande
1950 – 1953   Professorn Erik Lindberg (vice ordförande 1937 – 1950)
1953 – 1973   Hovrättsrådet friherre Johan Nordenfalk
1973 – 1983   Direktören friherre Stig Ramel
1983 – 1993   Docenten Claes Wirsén
1993 – 2002   Rektorn Lars Uno Sandblom
2002 – 2018   Direktören Carl-Gustaf Petersén
2018 –            Statsfru Louise Lyberg