Höstens program

Till medlemmarna i Konstnärernas Vänner

I kalendern här på hemsidan finns nu höstens program vi hoppas skall inspirera till
deltagande. Om någon av programpunkterna snabbt blir fulltecknad
försöker vi upprepa den vid ett senare tillfälle.
Glöm inte bort höstens konstresa till det inre av Finland med
intressanta besök i privata samlingar.
Kontakta Ola Olsson, Mejt resor, 070-422 01 74 för mer
information.
Tänk på att till varje visning alltid anmäla förhinder så någon annan kan få Din plats. Skicka e-post till annika.brodin@tele2.se eller ring 08/560 330 91

På styrelsens vägnar tillönskas alla en riktigt skön kultursommar.

Louise Nordenfelt
Ordförande Programkommittén