Årshögtiden 2014

Bildkavalkad från föreningens högtidsdag den 19 maj 2014.Karin Sidén, överintendent och museichef

Carl-Gustaf Petersén, ordförande i Vännerna, presenterar Max Book, Vännernas konstnär 2014.


Anders Lagerqvist, violinist och konstnärlig ledare Musik på Udden och Mats Widlund, professor Kungliga Musikhögskolan/Edsberg.


Louise Lyberg presenterar Viveka Bosson, mottagare av Stiftelsen Renässans för Humanioras pris 2014.

Foto: Bo Kylberg

2014 är här!

Nu har kung Bore lagt Waldemarsudde i gnistrande vinterdräkt och för Konstnärernas Vänner stundar en ny vinter/vår med konsten i fokus.
Ser vi på året som gått så präglades det av hög aktivitet för museerna och andra kulturfora.
Föreningens programverksamhet blev välbesökt särskilt programmen på Waldemarsudde. Konstnärernas Vänner är starkt sammankopplat med Konstnärernas Hjälpfond där fondens tillgångar ökade kraftigt under året till gagn för sjuka konstnärer i nöd och konstnärer i pension.
Programmen nu i vår är mångskiftande och vi fortsätter att erbjuda specialvisningar på Waldemarsudde – inte sällan med museeichefen som ciceron. En höjdpunkt för många medlemmar är också årshögtiden i maj oftast med kunglig närvaro.

Vår satsning på information fortsätter och föreningens informationsansvarige har producerat en välbehövlig trycksak om föreningen (inom kort i Waldemarsuddes shop).

Glöm inte att vi gärna tar emot nya medlemmar.

Carl-Gustaf Petersén
ordförande

Årshögtiden 2013

Föreningen Konstnärernas Vänners årshögtid på Waldemarsudde hölls i strålande vårväder och syrenerna i full blom. Hennes Majestät Drottning Silvia, föreningens hedersledamot, hade den stora vänligheten att närvara. Astrid Sylwan, årets konstnär, överlämnade det grafiska bladet till Drottningen. Karl Haskel mottog Stiftelsen Renässans för Humanioras kulturpris på 50.000 kronor för sin insats att synliggöra den grafiska konsten.
Här följer en bildkavalkad som kanske bäst beskriver den stora högtidsdagen för vår förening.

Carl-Gustaf Petersén
Ordförande


Vännerna anländer till Gallerisalen Waldemarsudde


H.M. Drottningen anländer
Anders Lagerqvist, violinist och konstnärlig ledare för Musik på Udden och professor Mats Widlund, pianist, Kungliga Musikhögskolan/Edsberg.
Astrid Sylwan överlämnar årets grafiska blad till Drottning Silvia
Anders Palmius, styrelseledamot, visar en av årets lotterivinster.
H.M. Drottningen, Louise Lyberg, Vännernas vice orförande och Karl Haskel.
H.M. Drottningen, Louise Lyberg, riksmarskalken Svante Lindqvist(skymd) med hustru Catharina, Karin Sidén, Waldemarsuddes överintendent, Cristina von Schwerin, hovdam samt Vännernas ordförande Carl-Gustaf Petersén.
Astrid Sylwan och Carl-Gustaf Petersén

Foto: Bo Kylberg

Välkommen till Konstnärernas Vänner

Föreningen Konstnärernas Vänner bildades 1937 på Konstnärsklubben med Prins Eugen som en av initiativtagarna. Föreningens ändamål är att bidra till den fond som Konstnärsklubben bildade under namnet Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond. Fondens avkastning erbjuder hjälp till svenska målare, skulptörer, grafiker och tecknare som av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt och därigenom är i behov av ekonomiskt stöd. 2012 delades drygt 3,5 miljoner ut i form av pensioner och understöd.

Bland föreningens årligt betalande medlemmar lottas varje år ut ett antal inköpta konstverk (6 vinster 2012).

Föreningens årsmöte äger rum under april på Konstnärsklubben i Stockholm. Föredrag och buffé avslutar mötet. Årshögtid med Garden party, oftast i närvaro av DDMM Konungen och Drottningen, äger rum under maj eller juni på Prins Eugens Waldemarsudde.

Vännerna anordnar varje år besök på museer, gallerier m.m., visningar inför auktioner samt arrangerar olika konst- och kulturresor.