Hösten 2015

Kära Konstnärsvänner,                              10 augusti 2015

Sommaren 2015 har så här långt varit en vädermässig besvikelse, men det har tydligen resulterat i en rekordsommar för museerna  som haft en ovanligt stor tillströmning. Vi Konstnärsvänner har  säkert också bidragit till statistiken. Nu stundar en ny säsong och   för oss är ju programmet så viktigt. Vår skickliga programkommitté visar än en gång förmågan att erbjuda oss lockande och berikande kulturbesök.

Låt oss inte glömma vår viktiga anknytning till Prins Eugen och fantastiska Waldermarsudde. Man ångrar ju aldrig ett besök ute på ”Udden” och jag tycker att böckerna/katalogerna i Waldemarsuddes butik – med Vännernas rabatt på 10 procent –     är oslagbara som presenter eller för egen del. Gå gärna in på hemsidan www.waldemarsudde.se.

Konstnärernas Hjälpfond

Jag vill också påminna om att Vännerna är starkt förknippade med Konstnärernas Hjälpfond som är Sveriges största enskilda fond som hjälper konstnärer i nöd och även bidrar med pensionstillskott till konstnärer. Fonden tar tacksamt emot bidrag för sin viktiga verksamhet, plusgiro 19 38 65 – 3.

Programkommittén – Louise Nordenfelt, Britt Beijer och Anders Palmius – är klara med höstens program. Det blir många spännande och intressanta konstupplevelser.

Vår hemsida är nu uppdaterad med höstens program.

VÄLKOMNA!                                                                                                                            

Med vänliga hälsningar

Carl-Gustaf Petersén
ordförande

Årshögtiden 2015

Bildkavalkad från föreningens högtidsdag den 11 maj 2015.

DSC_0301
Waldemarsuddes florist Kristina Öhmans fantastiska bukett
DSC_0279DDMM Konungen och Drottningen anländer
DSC_0283
DSC_0290Vännernas ordförande Carl-Gustaf Petersén och vice ordförande Louise Lyberg berättar om konstnärerna i årets lotteri
DSC_0291Louise Lyberg presenterar lotterivinsterna
DSC_0292
DSC_0298
DSC_0302Anders Lagerqvist, violinist och konstnärlig ledare för Musik på Udden och professor Mats Widlund, Kungliga Musikhögskolan/Edsberg framförde bl.a. uruppförandet av Andrea Tarrodis Molnet – tillägnat Prins Eugens Waldemarsudde och 150-årsjubileet av Prins Eugens födelse
DSC_0304Carl-Gustaf Petersén samtalar med Olle Granath, mottagare av Stiftelsen Renässans för Humanioras kulturpris 2015
DSC_0309Hedersgästerna runt bordet i det vackra Blomsterrummet
DSC_0310
DSC_0312
DSC_0313
DSC_0317
DSC_0311
DSC_0319

Foto: Bo Kylberg

Hösten är här

Bästa medlemmar (och blivande) !

Så står vi åter inför hösten för vår kära förening och denna säsong präglas av ett verkligt rikt  program. Vi har alltid framhållit att programmet utgör essensen för att berika vår verksamhet och här har programgruppen i styrelsen verkligen lyckats få både variation och kvalitet. Flera är kulturplatser som man bör ha besökt. För egen del blir besöket på Erikssonska konstnärsgården ett kärt återseende efter 20 år. Likaså blir besöket på Thielska och utställningen om Matisse eftertraktade. I styrelsen har vi också sagt att vi kommer att vara flitiga programbesökare inte bara för kulturupplevelsen utan också för tillfällen att träffa medlemmar och då plocka upp idéer och synpunkter. Som många säkert minns har vi ju även talat om våra s k ”Salonger” och med tanke på museichefen Karin Sidéns städse och värdefulla närvaro kan vi kanske få liv i dessa. Men apropå det så får vi ej glömma att Waldemarsuddes fantastiskt rika program också riktas till oss. Genom vår IT mästare Bo Kylberg är vi alltid informerade på denna vår hemsida.
Slutligen vill jag önska en berikande höst.

Carl-Gustaf Petersén

Årshögtiden 2014

Årshögtiden på Waldemarsudde
Så var tiden kommen för vår absoluta höjdpunkt – årshögtiden för detta år som
var utsatt till den 19 maj. Och det blev en riktig årshögtid. De kungliga representerades av Prinsessan  Christina fru Magnuson och årets utvalda konstnär Max Book blev vederbörligt hyllad. Sftipendiaten för årets kulturpris var den stora kraften bakom
Mjällby Konstmuseum, Viveka Bosson. En hörbart nöjd högtidspublik, många i vårhattar åhörde ett intressant samtal med pristagaren, lett av Louise Lyberg.

Bildkavalkad från föreningens högtidsdag den 19 maj 2014.Karin Sidén, överintendent och museichef

Carl-Gustaf Petersén, ordförande i Vännerna, presenterar Max Book, Vännernas konstnär 2014.


Anders Lagerqvist, violinist och konstnärlig ledare Musik på Udden och Mats Widlund, professor Kungliga Musikhögskolan/Edsberg.


Louise Lyberg presenterar Viveka Bosson, mottagare av Stiftelsen Renässans för Humanioras pris 2014.

Foto: Bo Kylberg

2014 är här!

Nu har kung Bore lagt Waldemarsudde i gnistrande vinterdräkt och för Konstnärernas Vänner stundar en ny vinter/vår med konsten i fokus.
Ser vi på året som gått så präglades det av hög aktivitet för museerna och andra kulturfora.
Föreningens programverksamhet blev välbesökt särskilt programmen på Waldemarsudde. Konstnärernas Vänner är starkt sammankopplat med Konstnärernas Hjälpfond där fondens tillgångar ökade kraftigt under året till gagn för sjuka konstnärer i nöd och konstnärer i pension.
Programmen nu i vår är mångskiftande och vi fortsätter att erbjuda specialvisningar på Waldemarsudde – inte sällan med museeichefen som ciceron. En höjdpunkt för många medlemmar är också årshögtiden i maj oftast med kunglig närvaro.

Vår satsning på information fortsätter och föreningens informationsansvarige har producerat en välbehövlig trycksak om föreningen (inom kort i Waldemarsuddes shop).

Glöm inte att vi gärna tar emot nya medlemmar.

Carl-Gustaf Petersén
ordförande

Årshögtiden 2013

Föreningen Konstnärernas Vänners årshögtid på Waldemarsudde hölls i strålande vårväder och syrenerna i full blom. Hennes Majestät Drottning Silvia, föreningens hedersledamot, hade den stora vänligheten att närvara. Astrid Sylwan, årets konstnär, överlämnade det grafiska bladet till Drottningen. Karl Haskel mottog Stiftelsen Renässans för Humanioras kulturpris på 50.000 kronor för sin insats att synliggöra den grafiska konsten.
Här följer en bildkavalkad som kanske bäst beskriver den stora högtidsdagen för vår förening.

Carl-Gustaf Petersén
Ordförande


Vännerna anländer till Gallerisalen Waldemarsudde


H.M. Drottningen anländer
Anders Lagerqvist, violinist och konstnärlig ledare för Musik på Udden och professor Mats Widlund, pianist, Kungliga Musikhögskolan/Edsberg.
Astrid Sylwan överlämnar årets grafiska blad till Drottning Silvia
Anders Palmius, styrelseledamot, visar en av årets lotterivinster.
H.M. Drottningen, Louise Lyberg, Vännernas vice orförande och Karl Haskel.
H.M. Drottningen, Louise Lyberg, riksmarskalken Svante Lindqvist(skymd) med hustru Catharina, Karin Sidén, Waldemarsuddes överintendent, Cristina von Schwerin, hovdam samt Vännernas ordförande Carl-Gustaf Petersén.
Astrid Sylwan och Carl-Gustaf Petersén

Foto: Bo Kylberg

Välkommen till Konstnärernas Vänner

Föreningen Konstnärernas Vänner bildades 1937 på Konstnärsklubben med Prins Eugen som en av initiativtagarna. Föreningens ändamål är att bidra till den fond som Konstnärsklubben bildade under namnet Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond. Fondens avkastning erbjuder hjälp till svenska målare, skulptörer, grafiker och tecknare som av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt och därigenom är i behov av ekonomiskt stöd. 2012 delades drygt 3,5 miljoner ut i form av pensioner och understöd.

Bland föreningens årligt betalande medlemmar lottas varje år ut ett antal inköpta konstverk (6 vinster 2012).

Föreningens årsmöte äger rum under april på Konstnärsklubben i Stockholm. Föredrag och buffé avslutar mötet. Årshögtid med Garden party, oftast i närvaro av DDMM Konungen och Drottningen, äger rum under maj eller juni på Prins Eugens Waldemarsudde.

Vännerna anordnar varje år besök på museer, gallerier m.m., visningar inför auktioner samt arrangerar olika konst- och kulturresor.